Wang Ung, en privat ungdomsskole på Hamar vest vil kunne få 180 plasser. Hamar kommunes oppvekstavdeling har anslått at man vil miste ca. 80 elever til Wang. Det betyr et økonomisk tap på over tre millioner kroner.

Vi var positive til at Wang etablerte seg innenfor videregående skole. Ungdom i slutten av tenårene har begynt å orientere seg mot hva de vil bruke livet sitt til. Er det toppidrett som er drømmen, er disse årene viktige. Vi kan forstå at det ordinære skoleverket ikke kan legge til rette for en så målrettet satsing på toppidrett som disse talentene ønsker.

Vi ser helt annerledes på søknaden om på etablere en ungdomsskole. Grunnskolen bør etter vårt syn være felles for alle. Det handler om betydningen av en felles grunnutdanning, og en skole som inkluderer alle, uansett sosial tilhørighet. Det er et sentralt trekk ved det norske samfunnet at vi tilbyr like muligheter uansett bakgrunn. Da må skolen være en viktig del av fellesskapet.

Rektor ved Wang Toppidrett Eskil Ervik kaller Wang Ung en profilskole, og sammenligner den med Steinerskolen og Montessori. Den sammenligningen synes vi halter kraftig. Montessoriskolen og Steinerskolen har begge et tydelig filosofisk ståsted, som gjør at de praktiserer pedagogiske prinsipper som er annerledes enn i den ordinære skolen. Vi har så langt ikke sett Wang dokumentere noe av dette, utover at det gis mulighet til å bli god i idrett.

Det er utdanningsdirektoratet som avgjør Wangs søknad, men Hamar kommune er høringsinstans. Hamar Høyre kjemper for Wang Ung. Vi stiller oss undrende til det siste. Høyre er en del av Regnbuekoalisjonen, som i sin politiske plattform fastslår at kommunale kjernetjenester ikke skal privatiseres. Det blir vanskelig å ha tillit til erklæringen når det er så enkelt å løpe fra viktige politiske veivalg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00