Offeret var neddopet, og måtte bæres ut av taxien og inn i en campingvogn i Hemsedal, hvor alle de tre mennene hadde samleie med henne. Likevel har domstolens meddommere ikke funnet det bevist at de tre mennene skjønte at jenta ikke ønsket sex.

Ingen kan bli overrasket over de sterke reaksjonene. Dommen illustrerer et stort samfunnsproblem. Ofrene er usikre på om de blir trodd når de anmelder en voldtekt. Kvinner opplever med god grunn at de ikke har den nødvendige beskyttelsen når dom avsies i voldtektssaker. Fastgrodde holdninger som handler om at det er kvinnen som har ansvaret for å unngå overgrep, preger samfunnet. Dommere er intet unntak.

Når flertallet ikke fant det bevist at det var gjennomført en forsettlig voldtekt, burde man vurdert å dømme for grov uaktsomhet. Det er en svakhet at dette ikke skjedde. Statsadvokaten kunne dessuten anket dommen til Høyesterett, men benyttet ikke denne muligheten. På flere måter er saken dårlig håndtert rent juridisk.

Men i kjølvannet av demonstrasjonene ser vi også at det oppstår en folkedomstol på sosiale medier. Den retter seg mot de tre mennene som ble frifunnet, og lekdommerne som avsa frifinnelsen. Navnene på de tre mennene er publisert på sosiale medier. I tillegg er navn og bilde av de tre lekdommerne lagt ut på Facebook. Uansett hvor dårlig vi liker dommen, kan vi ikke godta at gapestokken kommer tilbake.

Vi ønsker at Norge skal ha et åpent rettssystem hvor vi kjenner identiteten til de som dømmer. Vi legger også stor vekt på dommernes uavhengighet. De skal ikke dømme fordi de er påvirket av andre. Det forutsetter imidlertid at domstolen kan gjøre jobben sin uten frykt for trusler og sjikane. Det er voldtekt som samfunnsproblem vi vil til livs. Ikke tre dommere som har avsagt en dom vi ikke liker.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00