En slik framgangsmåte er ulovlig i henhold til plan- og bygningsloven. Nå er det ikke første gang slikt skjer, og som sådan har det derfor begrenset offentlig interesse. Det som gjør at Hamar Arbeiderblad har valgt å belyse saken, er at hytta ligger i det strengt regulerte villreinområdet. I tillegg er hele jobben gjort med velsignelse fra Ringsaker kommune, utført på kommunens regning og av kommunens egne snekkere.

De fleste av oss vet hvor strenge reglene er for å rive og bygge på egen eiendom. Det er ikke store endringer som skal gjøres før man må sende søknad til kommunen. Da ser vi det som en selvfølge at kommunen selv er best i klassen når det handler om å etterleve regelverket. Når det gjelder rivingen av den omtalte seterhytta etterlater kommunen seg mange ubesvarte spørsmål.

Dessverre har kommunens ledelse vært lite villig til å gi utfyllende svar på hva som har skjedd. Søknaden om ombygging av hytta er behandlet administrativt, fordi det ikke framgår at det dreier seg om riving og gjenoppbygging. Tilsynelatende må kart- og byggesjefen i kommunen være ført bak lyset. Hvordan kunne dette skje? Kultursjef Asle Berteig har vært initiativtaker i saken, fordi kommunen ønsker å bruke hytta som et tilbud for barn, unge og funksjonshemmede. Kultursjefen nekter å opplyse hvor mye kommunen har brukt på å rive og gjenoppbygge hytta. Vi får heller ikke vite hvem som har gitt seterlaget beskjed om at det ikke er nødvendig med byggesøknad.

Så langt har rådmann Jørn Strand, fungerende rådmann Hilmar Skår, kultursjef Asle Berteig og byggesakssjef Atle Ruud pekt på hverandre. Svar har vært vanskelig å få. Derfor er det prisverdig at Senterpartiets Odd-Amund Lundberg har bedt om at kommunens planutvalg gis en redegjørelse. Det er nødvendig å få fakta på bordet for å få avklart om kommunen har medvirket til ulovlig bygging. Fylkesmannen er overrasket over utviklingen i saken. Det er vi også.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00