Det er viktig med penger, men det er nesten enda viktigere med venner. Det er selveste riksantikvaren, Jørn Holme, som står bak disse ordene. Og de vennene Holme omtaler er «Atlungstad brenneris venner». Neste lørdag er det årets Atlungstaddag. Den skal brukes til blant annet å feire at venneforeningen er mottaker av årets kulturvernpris i Stange. Og Holme er til stede når det skal takkes for de pengene Riksantikvaren har bidratt med til å sette det historiske brennerianlegget i stand.

Atlungstad brenneri har en historie tilbake til 1855, bygd med 75 andelseiere. Norske Potetindustrier kjøpte anlegget i 1995, og en gradvis reduksjon i produksjonen endte med nedlegging i 2008. Tre år senere ble det dannet et aksjeselskap, som kjøpte tilbake anlegget. Året etter ble venneforeningen startet.

Riksantikvaren har siden 2012 bidratt med 19 millioner kroner til istandsettingen. Men minst like viktig har det vært at venneforeningen har bidratt med 8.000 dugnadstimer og penger fra salg av andelsbrev, sammenlagt regnet om til mer enn fem millioner kroner. Bortimot 100 personer har vært med på ulike typer dugnadsarbeid, og venneforeningen har nå nær 2.000 medlemmer. Det sier mye om Atlungstad brenneris posisjon som kulturminne.

– Det har vært forholdsvis lett å få folk til å stille opp. Viljen til å være med på dette er stor. Jeg er imponert over innsatsen, sier styreleder Arve Fossum. Like imponert er vi og andre over Fossums innsats. «Han har ledet arbeidet med stø og vennlig hånd, inspirert de andre og vært en sosial miljøskaper av rang. Det er det sosiale fellesskapet han legger mest vekt på», er noe av det som er blitt sagt om den entusiastiske og humørfylte styrelederen.

Og for å vende tilbake til bidragsyter Holme: Å få en sterk venneforening til et industrianlegg er fantastisk. For de pengene Riksantikvaren bevilger til istandsetting, får vi mye mer igjen enn andre steder, fordi mye av jobben blir gjort på dugnad. Dessuten er det så mye humor og varme at du blir glad når du kommer til Atlungstad, sier riksantikvaren. De hjerteligste gratulasjoner til en verdig prisvinner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00