Vi har vanskelig for å forstå rådmann Bjørn Gudbjørgsrud når han ikke synes det har tatt for lang tid å innse de økonomiske realitetene. I to år har styre og administrasjon levert store underskudd. Så sent som i oktober i år var svaret fra styreleder Trond Bakke at kommunen måtte redusere leieprisen. Etter vårt syn har Ankerskogens ledelse vegret seg for lenge. Vi spør oss også om den politiske ledelsen i Hamar kommune kunne tatt tak i situasjonen tidligere.

Men nå kreves det et budsjett som nærmer seg balanse. Når inntektene ikke blir som forventet må nødvendigvis kostnadene kuttes. Det bør foretas en total gjennomgang av de kalkylene som ble lagt til grunn, og som har påført Hamar kommune store tap.

Samtidig skal vi selvsagt ikke glemme at Ankerskogen som badeanlegg er en ubetinget suksess. Mange var bekymret før åpningen for at anlegget ikke skulle oppnå den store økningen i antall besøkende. På det punktet har Ankerskogen virkelig innfridd. Derfor er det viktig å opprettholde tilbudet på et nivå som de besøkende opplever som godt nok.

Vi tror på en grundig gjennomgang hvor det må defineres tydelig hva som er Ankerskogens kjernefunksjon, og hvilke tilbud som kanskje ikke er like viktige. Som ordfører Einar Busterud (BBL) poengterer, er det et tankekors at anleggets kafé går med underskudd når det er 300.000 besøkende.

Rådmannen vil også ha konkurranseutsetting av deler av driften. Fagforbundet har varslet sterk motstand mot disse forslagene.Vi er enig med hovedtillitsvalgt Torill Engeland i at det må dokumenteres hvilke økonomise fordeler privat drift gir. Anbud er i seg selv ikke en løsning. Men vi følger henne ikke når hun mener renhold og kafédrift nødvendigvis må være kommunale oppgaver. Nå kreves det først og fremst en mer rasjonell drift av alle deler av anlegget. Kommunens ansatte kan gi et godt bidrag ved å vise hvordan Ankerskogen kan drives mer effektivt, og dermed rimeligere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00