Da Hamarregionen og Elverumregionen var på jobbmessa i Oslo denne uka for å friste mulige innflyttere til å bosette seg i vårt distrikt, hadde de med seg ei lang liste over ledige stillinger. Den måten å markedsføre området på, er både kreativt og konstruktivt. Mer konkret får man det neppe.

Det er ikke noe for tidlig at Hamarregionen og Elverumregionen har innsett at de utad står sterkere sammen. Det er ingen grunn til å konkurrere om de samme potensielle tilbake- eller tilflytterne, En felles sjarmoffensiv overfor den samme målgruppa bærer større frukter enn intern stridsøks og kretskamp, slik de selv også beskriver det i HA onsdag. Og ved siden av det å kunne tilby spennende boligprosjekter, tomter og utbyggingsområder, er det å være attraktiv på arbeidsmarkedet selvfølgelig helt nødvendig for å sikre den mye omtalte og ønskede befolkningsøkningen.

Den samlede stillingsannonsen Arena Innlandet lokket med i Oslo rommer derfor både administrerende direktør, flere ulike avdelingsleder-jobber, stillinger innenfor barnehage og barnevern, mekanikere, sjåfører, flere sykepleiere, fysioterapeut og andre helserelaterte jobber, tømrere, ingeniører, HR-ansvarlige og undervisningsstillinger. Når vi i tillegg etter hvert får etablert et større, fusjonert høgskolemiljø og et samlet hovedsykehus vil vårt distrikt få tilført enda nye kompetansearbeidsplasser. Det betyr at det finnes mange muligheter for dem som ser seg om etter jobb på Hedmarken og i områdene rundt. Og vi må se det som ett stort arbeidsmarked.

Det er dessuten et sunnhetstegn for et distrikt at man kan vise til et bredt spekter av jobber, innenfor ulike bransjer og for folk med variert utdanning og kompetanse. Hedmarken er ikke avhengig av én næring eller ett samfunnsområde, slik for eksempel Stavanger-området lener seg tungt på oljeindustrien. Dermed er man mindre sårbar for konjunktursvingninger og endringer i arbeidslivet generelt. Det vil ha mye å bety for folk som vurderer sitt framtidige bo- og arbeidsområde.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00