Det er høyst mulig for skogbruket i Norge å firedoble sin omsetning. Økt bruk av trevirke vil være miljøvennlig og kunne være en vesentlig bidragsyter i arbeidet med å utvikle og sette i verk det grønne skiftet i Norge. Men skogbruket er utsatt for sterk konkurranse fra våre naboland, og det vil være nødvendig med bedre rammebetingelser fra det offentlig på en rekke områder for å få det til.

Dette er hovedinnholdet i rapporten Skog 22, som en strategigruppe oppnevnt av den rødgrønne regjeringen høsten 2013, la fram i går. I hele 2014 har fagpersoner fra hele skognæringen vært mobilisert, og har kommet opp med fire delrapporter med temaene skog, bygg, fiber og energi. Det er sett på både kortsiktige og langsiktige tiltak for å øke verdiskapingen fra skogen. Potensialet er stort. I dag regner en med at hvert tredje tre står og råtner på rot i Norge.Gruppen ser for seg økt bruk av skog og tre i alt fra emballasje og hygieneprodukter til norske bygg. Ved å ta i bruk treets oppbygging og bestanddeler går det an å utvikle det meste. Alt som kan lages av olje kan lages av tre, slår gruppen fast. Treet har uendelige muligheter, og det trengs samarbeid og innsats fra både næringen, forskingsmiljøer og sterke næringslivsaktører for å utvikle nye produkter. Det offentlige kan bidra med å bedre rammebetingelsene for eksempel ved å bedre forholdene for tømmertransporten og tilpasse lovverket.Nå er initiativene overlatt til regjeringen. For landets største skogfylke, Hedmark, er det av stor betydning hva som videre vil skje der. Kanskje er det grunn til å skru forventningene til hva vi kan forvente oss atskillig ned etter landbruksministerens opptreden ved overrekkelsen av rapporten i går. Næringen har selv pekt på trevirkets fordeler dersom det lages et livsløpsregnskap for byggematerialer. Et av de mest sentrale forslagene i rapporten er byggeforskrifter som pålegger bruk av trevare i bygg. Ikke noe annet forslag vil til de grader være med og dra opp en ønsket og nødvendig volumøkning i skogbruket. Sylvi Listhaug hadde ikke før fått rapporten i hendene før hun skjøt det ned. Det lover ikke godt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00