Ulrik Imtiaz Rolfsen fikk fredag fullt medhold i Høyesterett. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får ikke adgang til å gå gjennom filmopptakene som Rolfsen har gjort. 8. juni i år gikk PST til aksjon hos den kjente filmskaperen, og beslagla alle filmopptakene hans. PST begrunnet de omfattende beslagene med at opptakene kunne avdekke informasjon politiet trengte i sin etterforsking, knyttet til rekruttering av terrorister til IS i Syria.

Høyesterett har fastslått at Ulrik Imtiaz Rolfsens filmprosjekt er helt i kjernen av undersøkende journalistikk. Filmprosjektene hans gir allmennheten innsikt i et viktig samfunnsproblem, og er gjort mulig fordi han har en helt spesiell tillitsbasert tilgang til et lukket islamistisk miljø. Politiets beslag gjorde at mange av Rolfsens kilder trakk seg fra prosjektet hans.

Dommen i Høyesterett er viktig og prinsipiell. Den fastslår at kildevernet er absolutt. Statsadvokaten klarte heller ikke å overbevise Høyesterett om at filmopptakene hadde noen avgjørende betydning for politiets etterforsking av miljøer som er i søkelyset for planlegging av terror. Dommen er viktig for alle som driver med journalistikk, fordi den beskytter kildevernet også i tider hvor behovet for sikkerhet og trygghet kan kjennes overordnet alle andre hensyn.

Med terroren i Paris som bakteppe er det en modig dom Høyesterett har avsagt. Det er en dom som viser at vårt rettssystem ikke viker for stemningsbølger, hvor majoriteten i befolkningen lett kan fire på prinsipper vi ellers verner om. Terroren vi opplever rundt oss er et angrep på det åpne samfunn.

Høyesterett har med sin dom sagt at det åpne samfunnet skal beskyttes. Det er dermed en dom som sier noe om hvordan det norske samfunnet skal være i framtida. Derfor er vi enige med Rolfsens advokat Kim Gerdts. Han uttalte etter domsavsigelsen at dette er en vakker dom, en uke etter terroren i Paris da frykten og redselen brer om seg. Det er en presis oppsummering.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00