Fremskrittspartiet sa nei til å støtte en søknad om at Oslo skal arrangere OL i 2022. Om det ikke var spikeren i OL-kista, er det i hvert fall åpenbart at vegen fram er blitt ganske mye lengre for idrettspresident Børre Rognlien. Når det ene av to regjeringspartier blir bundet opp av landsmøtet i en slik sak, er det klart at det blir vanskelig for regjeringen å ende på et annet standpunkt. Særlig når Frps leder er finansminister, og tydelig tilkjennega at hun tilhørte dem som stemte mot en OL-søknad.

Hvem skal arrangere OL om ikke verdens rikeste land kan gjøre det, spør noen. Argumentet ble også framført på landsmøtet til Fremskrittspartiet. Det sier noe om den forandringen partiet har gjennomgått, når delegatene fastslo at «vi ikke har penger til alt», og spurte seg hvordan regjeringen skulle prioritere å finne pengene til et eventuelt OL.

IOC må ta noe av skylden selv for den negative holdningen vi nå opplever. Arrangørbyer som har sprengt alle budsjetter, kombinert med en svært arrogant holdning fra IOC-toppene i flere enkeltsaker, skaper ikke entusiasme. For vår del har imidlertid et OL i Oslo også betydning for framtida til Vikingskipet. Skulle Oslo få et OL har ledelsen i Skøyteforbundet vært tydelig på at det må komme en ny hall i hovedstaden. Det er tvilsomt om Vikingskipet vil beholde sin status som nasjonalanlegg i en slik situasjon. Da ryker også den økonomiske støtten.

Ordfører Morten Aspeli er likevel tilhenger av en norsk OL-søknad. Han vil imidlertid samtidig ha et økonomisk nøkternt OL, og ser gjenbruk av Vikingskipet som naturlig. Vi er selvsagt enige med Aspeli i at dette er ønskedrømmen er en idrettsfest på lavbudsjett. Men vi tror det er lite realisme i at Vikingskipet forblir nasjonalanlegg hvis Oslo får OL. Derfor er Frp-vedtaket på mange måter den beste garantien vi kan få, hvis vi først og fremst skal tenke på Vikingskipets framtid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00