Høgskolen i Lillehammer vurderer å legge ned studiet i film- og tv-vitenskap fordi færre studenter søker seg til faget, noe som slår negativt ut på økonomien.

Lillehammer og NTNU i Trondheim er de eneste som tilbyr dette studiet her i landet, og for ti år siden var film- og tv-utdanningen på høyden, med opp mot 130 søkere i året til mjøsbyen. Men studievalg følger samfunnsutviklingen ellers, og det er ingen overraskelse at mange ser mediebransjen som en usikker arbeidsplass i framtida. Studentene følger med på jobbmarkedet og tar valg ut fra det. Derfor gikk søkningen i år opp for sykepleier-, reseptar-, landbruk- og vernepleier-utdanningene.

Problemet er at redusert rekruttering knyttes tett mot høgskolens generelle økonomi, siden antallet avlagte studiepoeng – altså beståtte eksamener – er en viktig del av finansieringsmodellen. Å legge en slik markedstenking til grunn for studieretninger ved norske universiteter og høgskoler, er imidlertid alt for korttenkt. Enkeltstudier bør ikke være så sårbare for konjunkturer og varierende søkermasse. Tvert imot vil vi argumentere for at det nettopp er i tider da markedet er vanskelig innenfor en bransje, at en må sørge for å holde kunnskapsnivået oppe, gjennom å tilby studier på høyere utdanningsnivå.

Aldri har et samfunn brukt mer tid på audiovisuelle medier enn vi gjør. Bilder og film preger og griper inn i livene våre på stadig nye måter og på nye teknologiske plattformer. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi utdanner mennesker med akademisk kunnskap om hva film og levende bilder gjør med oss. Høgskolen burde i stedet se på nye muligheter for utvikling av et kulturelt- og samfunnsmessig fagområde som har forgreininger til, og mulighet til å påvirke, både mediebransjen, skoleverket og privatpersoners hverdag.

Den kompetansen og forskningen som et slikt fagmiljø og studium besitter kan ikke være gjenstand for forenklede og kortsiktige beslutninger basert på økonomiske svingninger. Pengespørsmålet må Høgskolen søke å løse gjennom andre grep.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00