Sommeren 2015 fortalte vi historien om Odd Arild Mygland fra Vallset. Han var en av 15 nordmenn som har måttet sette livet på pause mens han ventet på å få et nytt hjerte. Mygland var svært nær ved å få oppfylt sitt ønske om et lengre liv. I september 2015 ble hjertet hans operert ut, og et annet skulle transplanteres inn. På grunn av en fatal kommunikasjonssvikt ved Rikshospitalet var det en annen pasient som fikk dette hjertet fra en donor.

Den tragiske feilen er omtalt i Helsetilsynets rapport, som fastslår at Rikshospitalet ikke oppfylt lovens krav om å yte forsvarlige helsetjenester da 51-åringen lå 24 timer uten hjerte. Mange av oss ville reagert med blindt raseri hvis en av våre nærmeste døde på grunn av en slik tabbe. Men Myglands enke gikk i stedet i helgen ut i Hamar Arbeiderblad og oppfordret folk til å bli donorer.

Kari Westrum nekter å sitte igjen med bitterhet. Hun sier hun ikke vil ødelegge sitt eget og sine barns liv med evig nag mot sykehuset for tabbene. I stedet fokuserer hun på at det faktisk er nedgang i antall donorer, som kan bidra til at noen får forlenget livet sitt. Det er et refleksjonsnivå det er all grunn til å beundre. Her møter vi et menneske som har opplevd en stor tragedie, men som likevel ønsker å bruke den til noe positivt. Den oppmerksomheten hendelsen har fått, gir også et håp om at vi kan få et nytt fokus på donorenes betydning.

La oss minne om at det i hele den vestlige verden er stor mangel på organer til transplantasjoner. Til tross for at kjøp og salg av menneskers organer er forbudt i alle land som driver med transplantasjoner, skjer det ifølge regjeringen flere tusen illegale organtransplantasjoner i verden hvert eneste år. Mangelen på organer henger sammen med at organdonasjon er mulig bare ved svært få av alle dødsfall, i Norge ved 0,5 prosent.

La oss derfor håpe at mange som har lest om feilene som ble gjort ved Rikshospitalet, følger Kari Westrums oppfordring og blir organdonorer. Da vil sykehustabben kanskje oppleves litt mindre meningsløs.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00