For 50 år siden var skolelæreren en autoritet i samfunnet, som knapt kunne motsies. Læreren representerte kunnskapens makt, og var hevet over den vanlige mann og kvinne. Slik er det definitivt ikke lenger. Nå krever både foreldre og elever at læreren har stor faglig kompetanse, pedagogiske evner og i tillegg kan administrere en stadig større gruppe elever. De pedagogiske utfordringene i læreryrket har endret seg dramatisk. I mange skoleklasser er disiplinproblemene så store at det vanskeliggjør undervisningen.

Det har tatt mange år for lærerorganisasjonene å få gjennomslag i opinionen for hvordan lærerens arbeidsdag arter seg. Læreren var i mange år først og fremst forbundet med lange ferier, behagelige dager, og liten vilje til å endre et undervisningsopplegg som hadde vært det samme år etter år.

Slik er det som kjent ikke lenger. I dag må læreren drive så mye rapportering om sitt eget arbeid at det til tider blir lite tid igjen til å gjøre undervisningen interessant. Elevene setter karakterer på sine lærere, og foreldrene kritiserer lærerne via sms når de er misfornøyde. Skolene evalueres årlig gjennom nasjonale prøver, noe som også måler hvor effektiv undervisning lærerne driver ved hver enkelt skole.

Et sentralt spørsmål under den pågående lærerstreiken er kravet til Kommunenes Sentralforbund om at læreren skal tilbringe minst 7,5 timer daglig på skolen. For det første er ikke de fysiske forholdene lagt til rette for dette på skolene. For det andre er det et underlig, stivbeint krav å stille til lærere som ofte har en lang arbeidsdag foran seg når de vender hjemover etter endt undervisning. Det er fortsatt grunn til å stille krav til lærerne om at læreryrket må følge med i tiden. Men det er et større problem at seks av ti lærere i aldersgruppen 30-44 år har vurdert å slutte i yrket. Den virkelige lærerkrisen handler om mangel på kompetente, dedikerte lærere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00