Bare to av ti nordmenn er villige til å fly mindre for å redde miljøet vårt. Det viser en undersøkelse som Norstat har utført for avisen Vårt Land. Det er dystre tall når vi vet at flytrafikk er en stor, global forurensingskilde. En flyreise tur- retur London genererer like mye klimautslipp som et halvt år med bilkjøring, ifølge Cicero som er et senter for klimaforsking.

Lavere flypriser påvirker oss også.Vi flyr mer enn før, og lengre strekninger enn før. Det er også en av årsakene til at forurensingen til flytrafikken har blitt et stort miljøproblem.

Vi er ikke villige til å redusere antall flyreiser, fordi vi opplever det å fly som en rettighet, sier Cicero-forsker Marianne Aasen. Det er et gode som vi mener vi har gjort oss fortjent til, miljøhensyn blir derfor underordnet.

Det er lite som tyder på at flytrafikken vil bli redusert i årene som kommer. Norske flyplasser planlegger store utvidelser som vil gi økt kapasitet og flere flyreiser. Det satses også tungt på flytrafikk i utviklingsland hvor det har vært mindre vanlig å fly. Når et land som Kina bygger mange nye flyplasser sier det seg selv at dette vil bidra til økt forurensing.

Svaret må være upopulære, men nødvendige flyavgifter som gjør det mindre attraktivt å fly. Dessuten må det bygges ut jernbane på de strekningene hvor det er mulig for toget å konkurrere med flyet. Hurtige tog mellom skandinaviske byer er et godt eksempel på en viktig miljøsatsing.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00