36 år gamle Kjetil Fløtre fra Brumunddal hadde en jobb han virkelig trivdes med. Han var kjempefornøyd med jobben i pakkeavdelingen på Nortura, og ønsket seg slett ikke noe annet. Men kroppen hans ville ikke mer. Beinbrudd, vond rygg, og prolapser preget livet hans, og han var sjukmeldt et helt år.

36-åringen sto foran et valg. Uføretrygd eller omskolering. Ingen av delene fristet. Etter en kartlegging av hans interesser var det personal og HMS som pekte seg ut. I så fall måtte Fløtre ta opp igjen fem fag fra videregående skole. Det kjentes som å bestige et stort fjell å skulle gå tilbake på skolebenken.

Det er viktig at hans historie kommer fram, fordi antall unge menn som ender på uføretrygd er økende. Her sitter samfunnet på viktig erfaring fra en som har lyktes. Hva kan læres av det som kan overføres til andre?

Først og fremst hadde Nav en rask saksbehandling. Vi har så mange ganger hørt om et stivbeint og tregt Nav som mangler den fleksibiliteten folk trenger når de skal forsøke å snu en vanskelig livssituasjon. I dette tilfellet var Nav raske med å fatte de nødvendige vedtakene som gjorde at Kjetil Fløtre kunne ta fatt på de store utfordringene. I motsatt fall er det lett å bli sittende hjemme alene, noe som lett gjør at du mister motet og energien

God og tett oppfølging er viktig. Underveis er det lett å tvile på om man får det til, og gi opp det løpet man har begynt på. Noen må stå ved siden av og inspirere og veilede. Dessuten kreves det stort personlig pågangsmot.

Vi ser også at det er viktig å få med seg det lokale næringslivet. For at Fløtre skulle få sin eksamen trengte han en praksisplass. Det var det svært vanskelig å finne. Til slutt måtte Løten kommune trå til. Det bør ikke bare være det offentliges oppgave å hjelpe folk inn i yrkeslivet. Til slutt: Nå er 36-åringen klar for arbeidslivet igjen. Tida går med til å skrive søknader. Nå må næringslivet kjenne sin besøkelsestid. Fløtre har gjort det han kan for å unngå å bli trygdemottaker. Nå må han få en jobb!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00