Vi skal aldri glemme redslene i nazistenes utryddelsesleire og folkemordet på seks millioner jøder, sier Stanges varaordfører Trine Lise Stårvik (Ap). Hun kommenterte på denne måten debatten om hvordan ungdomsskolene skal kunne finansiere de årlige turene til Polen med Hvite busser.

Det skal ikke være for dyrt å reise til Auschwits, sier Stanges unge varaordfører. Hun setter etter vår mening debatten inn i sitt rette perspektiv. Alle er enige om at skolenes Polen-reiser er et positivt tiltak. Både for å bli minnet om konsekvensene av fascismen, og for å skape et godt klassemiljø har disse turene vært viktige. Men hvem skal betale? Skolene har ikke penger, dermed må foreldrene trå til. Vi havner raskt i en situasjon hvor ikke alle elever har råd til å delta.

Både utdanningsdirektøren i Hedmark, Anne Cathrine Holth og Fylkesmannen har vært klare på at det som skjer i skolens regi må være gratis. Vi slutter oss til et slikt syn. Polen-turene er ikke hevet over prinsippet om at den offentlige skolen her i landet skal inkludere alle. Noen har forsøkt å komme rundt regelverket ved å legge turen til høstferien. Men da oppstår raskt spørsmålet om det er en ferietur eller en skoletur. Her får vi en vanskelig gråsone blant annet når det gjelder hvilke regler som skal gjelde for turen.

Les også: Må droppe Polen-tur

Når Trine Lise Stårvik markerer betydningen av at ungdommen i hennes kommune besøker konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland, reiser hun også forslaget om at kommunen setter av penger til disse turene i budsjettet. Det er den eneste måten å ta konsekvensen av at vi sier at det er viktig å lære om nazismen og 2. verdenskrig.

Nå skal saken behandles av Stange arbeiderparti i forbindelse med budsjettprosessen. Medlemsmøtet i Ottestad Arbeiderlag har allerede behandlet saken og støtter Stårviks initiativ. Vi håper på tverrpolitisk enighet om dette tiltaket. Kampen mot fascisme og nazisme ble ikke avsluttet i 1945. Nye generasjoner må få del i de erfaringene krigen ga en hel verden.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00