Har du oversikt over de opplysningene om deg selv som du deler med Google, Facebook og alle de andre stedene du besøker i løpet av en dag? De fleste av oss har ikke det. Vi vegrer oss kanskje for å legge igjen kontonumre og dele andre personopplysninger, men er likevel ikke bevisst nok på at alt vi gjør, alle sider vi er innom, genererer informasjon som samles og kan brukes. Informasjon om hva vi liker, hva vi tenker på å kjøpe, hvem vi kjenner, hvor vi var på ferie og hvilken restaurant vi spiste på. Det brukes blant annet til å målrette annonser.

I mai neste år innfører EU – og dermed også Norge, som EØS-land – en ny personvernlovgivning som får navnet General Data Protection Regulation (GPDR).

Ett av tiltakene som innføres er at alle offentlige virksomheter og mange bedrifter pålegges å ansette et eget personvernombud. Det skal ta seg av sikkerheten for brukere og kunder, slik at opplysninger om dem ikke kommer på avveie og blir misbrukt. Bedrifter må kunne dokumentere hvordan de lagrer data på en trygg måte. For oss som enkeltpersoner er det kanskje aller viktigste at vi med den nye loven kan kreve at informasjon om oss blir slettet og ikke oppbevart. Dette er av stor betydning for eksempel for Facebook. I dag kan du be om at profilen din i det sosiale mediet slettes, men informasjonen du har delt blir likevel liggende. Det blir det altså slutt på. Man skal ha en reell «rett til å bli glemt». Det samme gjelder for fordelsprogrammer du har hos ulike butikker. Du skal kunne avslutte relasjonen fullstendig.

Det nye EU-lovverket erstatter et direktiv fra 1995. Det er altså ikke tvil om at reglene trenger en oppdatering. I løpet av de 22 årene som er gått, er hele vår hverdag digitalisert, og personvern må derfor diskuteres og behandles på måter man knapt kunne forestille seg midt på 90-tallet. Selv om mange av oss er skeptiske til deling av for mye privat informasjon, er det er fort gjort å trykke «aksepter» når man laster ned en ny app – uten å lese de milelange brukerveiledningene. Vi bør tenke mer over hva vi gir fra oss og bruke retten til å bli slettet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00