Alle som har dratt i hui og hast til legevakta med et sykt barn eller med et blødende kutt kjenner til usikkerheten og bekymringen. Når behovet for profesjonell hjelp er påtrengende og akutt, er det naturlig at tålmodigheten er tilsvarende liten. Det er vanskelig å avfinne seg med å bli sittende i kø på et venterom fullt av folk med ulike sykdommer eller skader når man åpenbart trenger tilsyn av lege.

Utfordringen er at bare legene har det store overblikket over situasjonen på venterommet. Det er bare legene, i samarbeid med dem som sitter i mottaket, som har mulighet til å bedømme alvorlighetsgraden på pasientene i køen. Derfor er det også opp til det faglige helsepersonellet å prioritere hvilken rekkefølge pasientene skal komme inn til legebehandling. Selv om alle mener akkurat de trenger hjelp først.

I gårsdagens HA skrev vi om pasienter som reagerer på ventetida ved legevakta i Hamar. I likhet med det legevaktleder Lars-Erik Gharib-Alhaug har gjort i brev til de fire kommunene på Hedmarken, etterlyser de økt bemanning for å få køene ned. Samtidig viser reaksjonene fra mange lesere at de har et edruelig og realistisk syn på hvor raskt ulike diagnoser trenger legetilsyn og hva man kan forvente av de ansatte. Flere sammenligner forholdene ved andre legevakter rundt om i landet, og sier ventetiden i Hamar slett ikke er så ille.

Nå er det verken noen trøst for pasientene, eller unnskyldning for de ansatte, at det er verre andre steder i landet. Likevel er det grunn til å holde hodet kaldt. Ikke sjelden må man vente en god stund også hos fastlege, til tross for at man har timeavtale. Sammenlignet med det, er det ikke rart køen på legevakta kan trekke ut, der uforutsette og akutte situasjoner stadig oppstår og nye pasienter kommer inn. Å bli sittende i kø for sjekke en skade der blødningen er stoppet, er til å leve med, så lenge det er på midlertidig bekostning av folk med mer alvorlige diagnoser. Den hardeste kritikken bør spares til de tilfellene, som dessverre også forekommer, der ansatte gjør feilvurderinger og overser eller feilaktig skyver folk med livstruende skader bak i køen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00