Regnbuealliansen valgte å ikke øke antall heltidspolitikere utover de to stillingene. Det synes vi var en klok beslutning. Politikerne bør styre gjennom sin administrasjon, og ikke styrke sin innflytelse ved å øke antall ansatte politikere. Vi slutter oss til påtroppende ordfører Einar Busterud (BBL) når han sier kommunen trenger tydeligere politisk styring. Men det handler om en tydeligere politisk kurs, ikke om flere politikere som hever kommunal lønn.

Vi synes imidlertid det nye flertallet har gjort et underlig valg når Venstres Stig Vaagan får en 20 prosent stilling for å jobbe med jernbanesaken. Hadde Busteruds flertall snakket med en stemme i denne saken, hadde dette vært enklere. Men når det gjelder dobbeltsporet sier ikke samarbeidserklæringen annet enn at partiene skal fortsette å arbeide for sine særstandpunkter. De spenner som kjent fra de mest ytterliggående kravene om jernbanefri strandsone, til at jordvernet må veie tyngst.

Venstre har ikke bare stått knallhardt på kravet om at det nye dobbeltsporet må vekk fra Mjøsa. Partiet har også tatt standpunkt mot i det hele tatt å utrede korridor 1. Som talsmann for å frigjøre strandsonen er Stig Vaagan sterk og klar. Vi er mer tvilende når Einar Busterud gir ham rollen som den som skal forankre jernbanedebatten best mulig hos Hamars innbyggere, Venstre har over lang tid markert seg som partiet som vil frigjøre strandsonen. Da sier det seg selv at Stig Vaagan i denne saken vil ha store problemer med å bli oppfattet som en samlende figur. Bidrar ikke også Venstre til å svekke sin egen styrke i partiets viktigste sak, når frontfiguren har en tilretteleggende rolle?

Jernbanesaken blir den store saken for politikerne i Hamar i 2016. Vi er avhengig av et bredest mulig flertall når det skal fattes avgjørende beslutninger om byutvikling som vil prege Hamar i mange år. Vi slutter oss fullt ut til ambisjonen om at denne debatten må forankres hos kommunens innbyggerne. Men vi undrer oss over at ikke ordføreren selv ser det som naturlig å fylle rollen som brubygger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00