Formannskapet i Stange avblåser folkeavstemningen om en mulig sammenslåing. Ringsaker har allerede gjort det samme. Løten har fortsatt folkeavstemning på sin plan. La oss håpe at regionens minste kommune lytter til velgernes råd, før de trekker konklusjonen.

Vi er ikke imponert over hvordan kommunepolitikerne har håndtert reformen. Senterpartiets Åsa Gjestvang mente at en folkeavstemning bør avgrenses til kommunestyrets medlemmer. Det klinger rart fra et parti som ellers er svært opptatt av lokalt folkestyre. Ikke denne gangen.

Vi stiller oss undrende til en allianse av Arbeiderpartiet og Sp i denne saken. Ap er jo egentlig for færre kommuner, og ser behovet for en ny kommunestruktur som er bærekraftig også i framtida. Bare ikke nå.

Østlandsforskning peker på store utfordringer for Hamar-regionen. De handler om svake skatteinntekter, for oppdelt interkommunalt samarbeid og dårlig regionsamarbeid. Mens Hamar har for lite areal å utvikle seg på og bydeler som ligger i nabokommunene, sliter de tre andre kommunene med å skape vekst. Med unntak av Løten kan alle de tre andre kommunene i dag tilby gode innbyggertjenester og sterke nok fagmiljøer. Det kan være enkelt å lene seg på en tilfredsstillende drift, og unnlate å stille de vanskelige spørsmålene om regionens utvikling i et lengre tidsperspektiv. Det er imidlertid et av kravene som reformen stiller. Vi kan ikke se at ordførere og rådmenn i Hamarregionen i noen særlig grad har valgt å belyse dette.

Hundre politikere blir overflødige hvis det opprettes en storkommune, skrev Hamar Arbeiderblad i går, basert på en rapport fra Telemarksforskning. Ordførere, varaordførere og rådmenn vil kjenne utrygghet hvis verv og jobber kom i spill. Politikere er vanlige folk som oss andre. Endring er ikke alltid det man ønsker seg. Så langt har i hvert fall debatten om sammenslåing vært en tung materie å få politisk interesse for.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00