Onsdag kveld hadde både tidligere ordfører Morten Aspeli og leder for Hamar Ap, Thomas Langeland Jørgensen snudd. Ap endte med å anbefale å legge både Korridor øst og Korridor vest på høring.

Den meningsmålingen Hamar Arbeiderblad kan presentere i dag viser at et klart flertall av velgerne ønsker at politikerne skal kjempe videre for en jernbanefri strandsone. Medlemsmøtet i Hamar Ap avdekket at det også her er ulike meninger. Skal vi tro meningsmålingen ønsker et flertall av Ap-velgerne en annen trase enn det Jernbaneverket har lagt opp til. «Vi er opptatt av å høre på folk», sa gruppeleder i kommunestyret Grete Solli på medlemsmøtet. Velgerne føler seg neppe hørt hvis Ap bare strør sand på Jernbaneverkets innstilling.

Etter vårt syn er det ingen motsetning mellom det å legge Korridor øst ut på høring, og samtidig jobbe med å utvikle den optimale kulvertløsningen. Vi er uenige med dem som hevder at Hamar kan vente noen år, hvis ikke den optimale traséløsningen sett fra Hamar kommunes ståsted innfris. Det vil være uansvarlig å sette seg i en situasjon hvor prosessen for å få dobbeltspor stopper opp, på grunn av traséstrid.

Men vi gjør en dårlig jobb for Hamar hvis vi allerede nå avlyser høringsrunden som er annonsert. Å lytte til folket betyr å vise det i praksis. Når et klart flertall ønsker en jernbanefri strandsone, må alle de muligheter som finnes i samspillet mellom offentlige myndigheter tas i bruk. Det inkluderer en høringsrunde som kan gi ny kunnskap, og mulighet til å påvirke Jernbaneverket.

AUF gikk ut med et klart standpunkt for jernbanefri strandsone. Ungdommens engasjement har vært etterlyst i hele den lange jernbanedebatten. Når AUF toner flagg bør deres mening vektlegges. Det er faktisk kommende generasjoner som både skal utvikle byen og bruke jernbanen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00