Innlandet er på frammarsj, kunne vi skrive i HA mandag. I NHOs såkalte kommune-NM er Innlandet den regionen med størst framgang. Kommunene måles etter attraktivitet og lokal vekstkraft, basert på forhold ved næringslivet, arbeidsmarkedet, demografien, kompetansen og den offentlige økonomien. Og blant alle landets 428 kommuner rangeres Hamar på 31. plass, høyest i Innlandet, med Ringsaker på 143. plass, Stange på 216. og Løten på 291. Men viktigere enn denne innbyrdes rangeringen og konkurransen, er det Åge Skinstad påpeker. Han er regiondirektør i NHO Innlandet og mener samarbeid må til for å styrke regionen ytterligere. Det er det lett å gi sin tilslutning til.

Så lenge regjeringens ønskede kommunesammenslåing ikke ser ut til å komme noen veg i vårt distrikt, mener vi det er desto større grunn til å samarbeide tettere på tvers av fylkene, og på sikt gå mot sammenslåing her, slik Nord- og Sør-Trøndelag skal. «Jeg har ikke hørt om noen som har blitt dårligere av å samarbeide», sier Skinstad og mener det ikke er bruk for den kunstige grensa midt i Mjøsa. Hedmark og Oppland har så mye til felles at begrepet Innlandet, og ikke minst Mjøs-distriktet, bør brukes mer og løftes høyere opp i folks bevissthet.

Det virker likevel som om samarbeid og utadrettet virksomhet er lettere for næringsliv og private bedrifter enn for offentlige myndigheter og organisasjoner. I alle fall så langt. Hamar kommer godt ut på arbeidsmarked og kompetanse, det finnes kreative klynger og miljøer som ser nytten av hverandres kompetanse og synlighet. Det bør det offentlige lære av. Det er ikke første gang vi skriver at kommuner og fylker må legge vekk intern kiving og jobbe for felles vekst i hele regionen.

Mye skjer på samferdselsområdet, men det er ikke rart om folk «sitter på gjerdet» mens de venter på videre tog- og E6-utbygging før de kommer flyttende til vårt distrikt. Skal den positive utviklingen fortsette, er befolkningsvekst og tilflytting nødvendig. Derfor må det pågå en kontinuerlig innsats for å synliggjøre og utvikle det attraktive arbeidsmarkedet vi kan by på. Der kan det offentlige lære av gode eksempler fra næringslivet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00