Nesten 1.000 nye arbeidsplasser er etablert i våre fire kommuner til sammen det siste året. De oppsiktsvekkende og positive tallene ble lagt fram av Svein Frydenlund, daglig leder i Hamarregionen Utvikling, denne uka, samtidig som politikere og næringsliv fikk en innføring i Innlandsutvalgets arbeid. 1. oktober skal de legge fram en innstilling om hvordan de ser for seg næringsutviklingen i vår del av landet, med vekt på hvordan vi kan bidra til å få landet gjennom et såkalt «grønt skifte». Målet er å komme opp med konkrete forslag på utvikling bort fra oljeavhengigheten og over på andre, bærekraftige og framtidsrettede næringer. Innlandsutvalget ble opprettet av den rødgrønne regjeringen i 2011 og justert da Høyre/Frp-regjeringen kom til makten i 2013.

Ifølge Frydenlund er Hamarregionen nå inne blant de 20 beste regionene i landet i henhold til kommune-NM til NHO. Den veksten vi kan vise til på Hedmarken er et godt eksempel på at det er mulig å løsrive seg fra oljeskyggen. Det er ikke minst spesielt at økningen i antall arbeidsplasser i vårt distrikt skjer samtidig som at det blir flere og flere arbeidsledige totalt i landet. Det bidrar til å gjøre Innlandet til en attraktiv region.

Nå ønsker Innlandsutvalget at Hamarregionen må satse ytterligere på særlig de to områdene spillindustri og bioteknologi. Dette er kunnskapsbaserte næringer som vil dra nytte av et godt samarbeid med Høgskolen i Hedmark og de allerede eksisterende høykompetansemiljøene vi har i våre fire kommuner - med Making View, Hamar Game Collective, Krillbite, Geno og Norsvin som noen eksempler. Selv om rapporten fra utvalget ikke er ferdig før 1. oktober, bør arbeidsplasser og næringsutvikling være et viktig tema for lokalpolitikerne i valgkampen fram mot september. I stedet for å slå seg på brystet og hvile på laurbærene, bør partiene og ordførerkandidatene fortelle velgerne hvordan de vil jobbe for å legge til rette for enda nye etableringer, og ikke minst hvilke planer de har for å bidra med økonomiske ordninger slik at kommunene blir relevante støttespillere for gründere som har ideer om utvikling.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00