Det har ikke manglet på utfordringer fra aktivistmiljøene. Men lederen for Senterpartiet har klokelig nok valgt å overse dem. Når Høyre nå har valgt å unnlate å avgjøre denne saken, har Vedums standpunkt fått stor betydning

Vi er ikke overrasket over at han foretrekker vestlig trase med kulvert. Det er i tråd med det Hamar Sp har forfektet i kommunestyret. Et visst politisk mot kreves det også for å tale folket midt imot. Og Sp er antakelig det partiet i Hamar som har minst å tape på å trosse det lokale vedtaket. Samtidig har Sp-lederen basert sin valgkamp på at de lokale vedtakene skal respekteres. Det er lokalsamfunnene som selv skal ta beslutningene. Makta skal ligge lokalt og ikke sentralt. Skal vi tro Trygve Slagsvold Vedums logikk stanser lokalsamfunnets bestemmelsesrett ved jernbanebygging.

Jernbanesaken illustrerer hvor umulig det blir å gi de lokale beslutningsorganene så stor bestemmelsesrett som Senterpartiet vanligvis vil. Når nasjonale reformer skal baseres på frivillighet forsvinner det nasjonale perspektivet. Det som er bra for landet er ikke alltid det hver enkelt kommune synes er best. Vedum har kjempet hardt mot både kommunesammenslåing og politireform. Da halter logikken en smule når han ikke vil lytte til kommunestyrets vedtak i Hamar.

Kamp mot sentralisering har vært Senterpartiets mantra i hele valgkampen. Det har gitt Vedum en seiersgang på meningsmålingene, og skapt fryktbølger hos de andre partiene. Distrikts-Norge fryder seg når Trygve Slagsvold Vedum advarer mot sentralmakta som sitter i Oslo og ikke lytter til folk. Men går det som noen frykter blir Sp-lederen kommunalminister i Jonas Gahr Støres regjering. Da havner jernbanesaken på hans bord. Han kan paradoksalt nok selv ende som mannen med makt i hovedstaden, som avgjør jernbanetraseen i Hamar mot det lokale kommunestyrets vilje.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00