Sp-lederen har i motsetning til de andre toppkandidatene fra Hedmark vært tilbakeholden med å tone flagg.

Ikke overraskende sier han til Hamar Arbeiderblad at han ønsker vestlig trase med kulvert, og stasjonen plassert der den ligger i dag. Det er i tråd med partiets vektlegging av jordvern.

Vedums standpunkt har stor betydning. Over lang tid har meningsmålingene gitt Arbeiderpartiet og Sp flertall på Stortinget etter valget. Enten alene, eller i konstellasjon med ett eller flere småpartier. Få protesterer når kommentatorene peker på Sp-lederen som mulig kommunalminister i en regjering ledet av Jonas Gahr Støre (Ap).

Det er en statsrådspost Senterpartiet tradisjonelt har satt høyt. I så fall blir det Trygve Slagsvold Vedum som kommer til å avgjøre hvor jernbanens dobbeltspor gjennom Hamar skal gå.

For dem som har kjempet innbitt for østlig trase må det være bittert og til dels uforståelig å se hvordan Høyre nå har spilt fra seg muligheten til å ha begge hendene på rattet i denne saken. Alle gode intensjoner ble før helgen begravet av statsministeren i nye utredninger og utsettelser. Verbal sympati for kommunestyrets flertall er vel og bra.

Men det er bare et vedtak som teller. Faren er nå stor for at beslutningen er overlatt til den eneste toppkandidaten fra Hedmark som sier han vil jobbe for vestlig trase med kulvert.

Vår gjennomgang viser også at dobbeltsporets skjebne er uviss, uansett hvilken trase som velges. Skal vi tro politikerne tar det ti år før det kommer til Hamar. Når all oppmerksomhet knyttes til trasévalget, er det lett å glemme at hver eneste meter nytt jernbanespor krever at Stortinget bevilger penger.

De siste fire årene har dobbeltsporet til Lillehammer blitt skjøvet ut i tid til fordel for andre prosjekter. Like viktig som hvilket trasévalg listetoppene står for, er det å følge med på hva de mener om framdriften for byggingen av Intercity.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00