Senterpartiet kan komme til å få en nøkkelrolle i den kommende valgkampen. Vi ser allerede at regjeringen føler trusselen fra en fremadstormende Trygve Slagsvold Vedum. Uttrykkene som brukes mot bonden fra Ilseng er aggressive. Han maler skremmebilder og bygger sin suksess på stempling av andre. Han setter grupper opp mot hverandre.

En viktig grunn til at Sp-lederen kan glede seg til valgkampen, er at den ser ut til å handle om kjernesakene til Senterpartiet. Nærpolitireformen, kommunereformen, rovdyrpolitikk og sykehusstruktur er saker hvor Trygve Slagsvold Vedum med full rett kan si at han er i allianse med folk flest.

De fleste velgere liker jo ikke å miste lensmannskontoret, kommunehuset eller det lokale sykehuset. Hva Sp vil ha i stedet er mer uklart. Det norske kommunekartet fungerer ikke like godt nå som i 1961, norsk politi er overmodent for en reform som gir bedre utnyttelse av ressursene, og Innlandet er et ypperlig eksempel på hvor dårlig sykehustilbudet blir når kommunene slåss som bikkjer om sykehustjenestene.

Senterpartiet har få svar på hva framtida bør inneholde. Men det trengs ikke heller, når regjeringen ikke klarer å få oppslutning om endringene. Vi tror det er nødvendig både med kommunesammenslåinger og en annen organisering av politiet. Men regjeringen har gjort en dårlig jobb med å kommunisere innholdet i disse to reformene. Da blir det lett for Sp-ledelsen å hamre løs med sentraliseringsspøkelset.

Skal Sp få noen glede av et mulig rekordresultat, må det omsettes i regjeringsmakt. Arbeiderpartiet er utpekt som den naturlige samarbeidspartneren. Vi vil advare Ap-leder Jonas Gahr Støre mot å strekke seg for langt. Han har allerede innledet flørten overfor KrF med å beholde K’en i KRL-faget. Hvis Ap skal regjere med Sp og KrF kan vi få en regjering plassert i sentrum. Det kan bli et tannløst politisk prosjekt. Det er mange saker hvor vi skal slutte oss til Senterpartiet. Men sluttsummen er likevel et samfunn som i for stor grad står stille.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00