Hamar Interkommunale krisesenter dokumenterer at de tar imot flere bekymringsmeldinger om barn som utsettes for alvorlig vold i hjemmet. Da bør det være åpenbart at kommunene som samarbeider om tilbudet trår til med økte ressurser.

Dessverre rapporteres det om stadig flere tilfeller av i vold i nære relasjoner, og med det øker også antallet barn involvert i slike saker. Derfor har Krisesenteret behov for å styrke oppfølgingen av barn og unge. De ber Stange, Hamar, Løten, Ringsaker, Elverum, Trysil, Engerdal, Åmot og Våler om mer penger. Målet er å tilsette et ekstra årsverk, slik at de kan videreføre den bemanningen de hadde fram til januar 2017, da prosjektmidler kom fra Bufdir. De ble brukt til å gi aktivitetstilbud til voldsutsatte barn, der målet var så enkelt som økt livsglede. Når midlene nå er forsvunnet, er det ikke lenger ressurser til å møte det enkelte barns individuelle behov og følge opp bra nok, mener leder ved Krisesenteret, Carina Morland.

Avtalen er at samarbeidskommunene støtter Krisesenteret ut fra eget innbyggertall og for Hamars del vil det senteret ber om, eksempelvis dreie seg om en ekstrabevilgning på rundt 150.000 kroner. Så langt har imidlertid Stange kommune sagt nei. De støtter ikke grunnene bak behovet for styrket bemanning. Det høres rart ut at Stange gjør den vurderingen på egen hånd, all den tid Krisesenteret har flere henvendelser og større pågang.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00