Småbarnsmoren Camilla Bjerke Jevanord har klart å skape debatt om bemanningen i Hamars barnehager. Utfordringen til ordførerkandidatene var enkel: I 2013 vedtok kommunen en strategiplan for at det skal bli færre barn i barnehagenes småbarnsavdelinger for barn mellom 0–3 år. I planen heter det at antall barn på hver avdeling skal reduseres fra 14 til 12 barn i 2015. Videre skal antallet reduseres helt ned til ni barn i hver avdeling i 2019. Målet er flere voksne per barn i barnehagene.

Det er prisverdig at Jevanord reiser denne saken. Barn og unge er et viktig satsingsområde hvis Hamar skal få befolkningsvekst. Vi trenger flere barnefamilier. Samtidig krever kommunens økonomiske situasjon klarer prioriteringer. Skal vi tolke svarene er kanskje viljen til å bruke mer penger omvendt proporsjonal med sannsynligheten for å innta ordførerstolen til høsten.

Fremskrittspartiets ordførerkandidat Erling Behrens bør ta en prat med partileder Siv Jensen om forskjellen på å være i opposisjon, og det å styre landet. Han lover å følge opp strategiplanen på alle punkter. Behrens finner det uakseptabelt at barnehagene skal rammes av kommunens økonomiske utvikling. I tillegg skjermer han barn og unge generelt, de eldre og hele helse- og omsorgssektoren. Hvor skal Frp kutte i budsjettet?

Høyre forplikter seg også til å gjennomføre barnehageplanen. Ifølge ordførerkandidat Knut Fangberget er Høyre faktisk garantister for et godt barnehagetilbud. Einar Busterud (BBL) og Ap-ordfører Morten Aspeli er mer tilbakeholdne. Begge sier ja til barnehageplanen, men ingen av dem kan si når. Siden intet har skjedd til nå, er det fare for at deres ja i praksis er et nei.

Konkrete løfter forplikter. Barnehageforeldrene kan flokke seg rundt Høyre og Frp ved høstens valg. Men før velgerne stemmer på barnehagepartiene, bør de også få vite hvilke områder som skal kuttes når barnehagene skal få mer penger. Kan Frp og Høyre gi like klare svar til velgerne på dette?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00