Miljøpartiet De Grønne (MDG) var gårsdagens store samtaleemne i politiske kretser. Tall som Dagsavisen har hentet fra «Holder de ord», et nettsted som publiserer informasjon om hvordan partier og stortingsrepresentanter stemmer i politiske enkeltsaker og hvordan dette henger sammen med partiprogram og politiske løfter, viser at partiet skulker omtrent annenhver avstemning i Stortinget.

Det er først og fremst partiets forklaring på det som har skjedd, som har vakt reaksjoner. Partiets representant, Rasmus Hansson, sier at dette er noe han er stolt av, og han gir til kjenne at partiet klart skiller mellom hva de synes er viktig og hva de synes ikke er viktig. Det de ikke synes er viktig, kaller han «andres politikk». - Vi bruker tid på vår egen politikk i stedet for å stemme over andre. Vi følger med på sakslistene som presidentskapet legger fram og velger når vi skal være til stede. Å bruke tid på å sette oss inn i saker og være i stortingssalen tar tid vekk fra vår politikk, sier han.

Sveinung Rotevatn fra Venstre kaller denne holdningen for respektløs overfor de andre som jobber på Stortinget, og sier han aldri har vært borti en slik holdning til å være stortingsrepresentant, ved å velge å la være å møte i stortingssalen og heller jobbe med egen politikk. - Og hva ville Miljøpartiet De Grønne si dersom de andre lot være å møte på Stortinget når MDG har forslag det skal stemmes over, spør han. SVs Snorre Valen sier de folkevalgte bør forvalte velgernes stemmer i alle saker. MDG kom inn som nytt parti med en representant ved stortingsvalget i fjor.

Vi har stor forståelse for at det er krevende å sitte på Stortinget med en enmannsgruppe, men stiller oss noe undrende til partiets holdning til det politiske arbeidet. Partiet har gitt til kjenne at de har ambisjoner om å oppnå samme posisjon som søsterpartier i andre europeiske land. I Tyskland har «Die Grünen» til og med en regjeringsperiode bak seg. Det krever at partiet endrer holdning. Et parti med mål om å styre Norge kan ikke operere med viktige og ikke viktige saker, og med «våre saker» og «de andres saker».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00