En slik kommune vil ha mer enn 50.000 innbyggere, noe som er vesentlig både i forhold til statlige overføringer og vekstpotensial.

Den sammenligningen vi presenterte i Hamar Arbeiderblad i går, bør kunne slå i hjel noen myter før Stange-innbyggerne tar stilling til om sammenslåing skal utredes. Det hersker mange forestillinger om at Hamar kommune er tungt gjeldsbelastet og dyr i drift. I virkeligheten ligger Hamar langt under Stange når det gjelder avgiftsnivået for innbyggerne. Riktignok har Hamar en litt større gjeldsbelastning enn nabokommunen. Men det skyldes et høyt ambisjonsnivå på regionens vegne. Kulturhuset og Ankerskogen svømmeanlegg har høy bruksverdi også for innbyggerne i Stange.

Hver tredje arbeidstaker i Stange har arbeidsplassen sin i Hamar, sier Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL). Det skulle tilsi at det i hvert fall burde være en viss interesse for å se på om en sammenslåing kan gi et positivt resultat for begge kommunene.

Det er viktig å huske at det ikke er sammenslåing av Stange og Hamar vi nå skal ta stilling til. Spørsmålet er om de to kommunene skal utrede dette, og dermed få mer kunnskap om hva som er fordelene og hva som er ulempene. Vi vet at innbyggerne i Ottestad opplever en stor grad av tilhørighet til Hamar. Det burde tilsi at man i hvert fall er villig til å gjøre en utredning, før saken eventuelt lukkes.

Mens kommunereformen har møtt en kald skulder i Ringsaker og Løten, er det tegn til bevegelse i Stange. Både Høyre, Venstre og Frp har gitt positive signaler. Stanges varaordfører Trine Lise Stårvik (Ap) har våget å trosse flertallet i eget parti, og erklært at hun er for sammenslåing. Vi tror det er verdt å vente med konklusjonen til man har laget en utredning. Det er aldri dumt å vurdere fakta før en avgjørelse tas.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00