Han er ordfører for Ungdommens kommunestyre. Nå retter han knallhard kritikk mot kommunepolitikerne. 16-åringen mener politikerne bare vil bruke Ungdommens kommunestyre som en pyntegjenstand.

Intensjonen med et Ungdommens kommunestyre er god. Slik kan man både forsøke å skape et engasjement hos den yngste delen av befolkningen, og i tillegg få deres synspunkter som en del av beslutningsgrunnlaget i den politiske debatten. Men Thomas Skyberg har tatt politikerne på ordet. Han forventer at de lytter til ungdommen og krever innflytelse. Det kan se ut som politikerne ikke helt er villige til det.

Vi synes nemlig det er et rimelig krav at alle saker blir oversendt Ungdommens kommunestyre for uttalelse. Slik kan de faktisk få vite hvilke saker ungdom er opptatt av, og hva de mener. Ungdommens kommunestyre har også engasjert seg sterkt i arbeidet med trafikksikkerhet. Men Skyberg forteller at de ble nektet å avholde et stormøte med rektorer og FAU-ene på ungdomsskolene. Det er vel ikke slik man oppmuntrer til mer engasjement hos ungdommen?

I tillegg viser det seg at politikerne som er oppnevnt som mentorer for Ungdommens kommunestyre ikke møter på de oppsatte mentormøtene. Vi forstår at det er en travel hverdag for politikerne, og at det oppstår møtekollisjoner. Men det er viktig å være klar over signalet som sendes ut: Ungdommens politiske engasjement er ikke viktig nok når tida skal prioriteres.

Mangelen på samfunnsengasjement og kunnskap om politikk omtales jevnlig i den nasjonale og lokale politiske debatten. Vi prøver ut stemmerett for 16-åringer for å se om det kan øke interessen for politikk. Men skal man engasjere ungdommen krever det at man faktisk lytter til meningene deres, og iblant også er villig til å la det prege de vedtakene som gjøres i kommunestyret.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00