En rapport som er laget etter at Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-regionen og kommuneoverlege Hege Raastad Basmo var på tilsynsbesøk i november i fjor, byr på krass kritikk av forholdene på stedet. Villmarksporten har gjennom mange år vært brukt som overnattingssted for mennesker som akutt har stått uten et bosted.

Det er flere forhold ved denne saken som kan virke nesten utrolig.

For det første de funnene som ble gjort av representantene for helsemyndighetene da det var på befaring før jul i fjor. I hyttene ble det avdekket svært dårlig renhold med skitne overflater, skittent utstyr, uhygienisk og til dels ødelagt sengetøy og ødelagt ytterdør. Ute på plassen var det store mengder med søppel og steder for brenning av avfall.

En av utleiehyttene ble stengt på dagen fordi det vokste mugg på veggene innendørs. Det er som kjent helsefarlig å oppholde seg i rom med muggsopp.

Men omtrent like utrolig er det å være vitne til mangelen på handling for å skaffe alternative løsninger. HA hadde sin første omtale av forholdene i 2003. - Ingen ønsket løsning, var reaksjonen fra ansvarlig hold den gangen. Etter det har vi omtalt tilstanden i 2007, 2009, 2012 og 2014.

I fjor skyldte Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth på at kommunen inntil en boligsosial handlingsplan er ferdig mangler en oversikt over hvilke boliger en trenger.

Nå er den boligsosiale handlingsplanen ferdig, og det er lagt inn penger i økonomiplanen til bruk for å oppfylle innholdet i planen. Det skal bygges egne sosialboliger for å slippe å bruke campingplass til akuttovernatting. Men ordføreren sier i dagens avis at hun vet ikke hvor det er aktuelt å bygge og heller ikke når det kan bli noen bygging.

Det kan virke som at denne saken, etter årevis med et tilbud som er alt annet enn verdig til mennesker i en nødssituasjon, fortsatt har svært lav prioritet hos den politiske ledelsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00