Hele Åsbygda feiret at skolen ikke legges ned. Det har vært en intens kamp for bygdeskolene etter at rådmannen la fram sitt forslag til ny skolestruktur. Foreldre og lokalpolitikere har mobilisert kraftig for å vise hvor viktige skolene er for bygdesamfunnene. Hamar Arbeiderblad har skildret den opphetede stemningen på alle de debattmøtene som kommunen la opp til. Til tross for rådmannens klare innstilling klarte folket på bygda å få politisk flertall.

Stange kommune har gjennomført en god prosess. Dette har vært en bred debatt, hvor lokaldemokratiet har gitt et annet resultat enn forventet. Det har vært en reell mulighet for å vinne fram til tross for at man i utgangspunktet hadde overmakten mot seg.

Vi gratulerer barn og foreldre som har kjempet for å beholde skolene sine. Vi har vært skeptiske til å beholde en skolestruktur hvor det er skolene som skal redde bygdesamfunnet. Det er et standpunkt vi fortsatt står ved. Men vi er mektig imponert over gløden og engasjementet som er vist. Det er den beste dokumentasjon på hvilken betydning bygdene fortsatt har i Stange.

Så håper vi at verken politikere eller FAU-ledere tror at slaget om skolene og bygdenes framtid nå er vunnet. Tvert imot er det nå kampen starter. Fraflyttingen stanser jo ikke selv om skolene bevares. Befolkningsstatistikken er årsaken til at rådmannen framla sitt forslag til ny skolestruktur. Klarer ikke Stange å snu trenden vil slike planer raskt komme tilbake på politikernes bord.

Forkjemperne for Stange-skolene har stor kjærlighet til lokalsamfunnene. Men vi savner en mer faktabasert argumentasjon for å skape befolkningsvekst. -Jeg håper det blir lenge til neste skoledebatt, sa ordfører Nils A. Røhne (Ap) da kommunestyret gjorde sitt vedtak. Håp og tro duger dessverre ikke i lengden. Stange-politikerne må bruke tida godt. Nå trengs det en politisk plan for å skape vekst i utkantene. Det finnes steder hvor det går an å lære. Vedtaket om å bevare skolene er bare en begynnelse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00