Det er grunn til å gratulere høgskolene i Hedmark og Lillehammer med gårsdagens forventede fusjonsvedtak. Vedtaket skjer i en periode da de to høgskolene er med på å arrangere forskingsdager, der temaet er grenser. Forsking og faglig utvikling lar seg ikke stoppe av grenser. Heller ikke en grense mellom to små høgskoler.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00