Som kjent ble planene for et innlandsuniversitet nylig avsluttet, etter 12 år med forhandlinger uten resultat. Tippedirektøren gir selv et talende eksempel på hvor splittet høyskolene i Hedmark og Oppland opererer. I det viktige spillmarkedet har høyskolene både i Hamar, Lillehammer og Gjøvik utviklet planer for egne studier i spillutvikling, og bedt om samarbeid med Norsk Tipping.

Spørsmålet Almlid stiller er høyst relevant. Men han legger to forutsetninger til grunn. Den ene er at behovet for et innlandsuniversitet er åpenbart, den andre er at den politiske oppslutningen om prosjektet er så stor. I en region med lavt utdanningsnivå burde et universitet være høyt prioritert. Men hvor er den politiske kraften? Dessverre ble skrinleggingen av planene om universitet møtt med rungende taushet fra politisk hold.Hovedproblemet er ikke som Almlid beskriver det; tre rektorer og tre høyskolestyrer som ikke greier å bli enige. Vårt syn er at samarbeidsklimaet mellom de to fylkene er gjennomsyret av mistenksomhet og mangel på evne til samarbeid. Dette preger de politiske partiene i begge fylker, og gjør det umulig å lande selv de minste fellesprosjekter. Vi synes imidlertid det er prisverdig at Almlid orker å reise debatten om et innlandsuniversitet på ny. Derfor utfordrer vi sentrale fylkespolitikere og stortingsrepresentantene i Hedmark og Oppland til å komme med sine synspunkter på utspillet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00