Mens analysene av valgets seierherrer og tapere pågår for fullt, velger vi å glede oss litt over det som kan se ut som en spennende hedmarksbenk. Vi legger ikke skjul på at vi synes det er positivt at de fleste av dem kommer fra Hedmarken, som er fylkets vekstområde nummer en.

Men dette er politikere med ambisjoner og vilje. Kristian Tonning Riise er Høyres nye stjerneskudd, og har allerede en sterk plattform som leder av Unge Høyre. Han vil ikke trenge noen nærmere presentasjon i Høyres stortingsgruppe. Anette Trettebergstuen er tross sin unge alder en godt etablert politiker. Tor Andre Johnsen har kjempet hardt for bevilgninger til veger i Hedmark i sine fire år på tinget. Trygve Slagsvold Vedum trenger ingen nærmere presentasjon. Han står igjen som valgvinneren i Hedmark.

Minst like mye gleder vi oss til å bli kjent med Nils Kristen Sandtrøen (Ap) fra Tynset, som karakteriseres som et stort politisk talent. Det samme gjør Emilie Enger Mehl, som kapret Senterpartiets andremandat. En usedvanlig ung og dels fornyet hedmarksbenk. Da er det godt de får følge av superveteran Karin Andersen (SV), som ser ut til å ha ni liv i politikken.

«I veldig mange saker er vi først og fremst hedmarkinger», skrev Kristian Tonning Riise på Facebook. Vis oss det! Det gjelder å ikke glemme hvilket fylke man er valgt fra når Stortinget blir den daglige arbeidsplassen. En hedmarksbenk som opptrer samlet, kan gjøre en forskjell i saker som er viktige for fylket.

Vi vet at samferdselsbevilgninger vil ha stor betydning i årene som kommer. Jernbanens dobbeltspor forbi Hamar er fortsatt et usikkert politisk prosjekt. Rovdyrspørsmålet er på ingen måte løst. I begge disse sakene er tverrpolitisk opptreden viktig. Bioøkonomi og innlandssykehus er andre saker hvor vi ønsker oss et glødende engasjement fra hedmarksbenken. Som det sies i Stanley Kubricks film «Full metal jacket» fra 1987: You talk the talk, do you walk the walk?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00