Ungdommen ruser seg på stadig sterkere stoffer. Ingen kan være i tvil om alvoret i budskapet som politistasjonssjef og tidligere lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad nylig presenterte på et møte i Brumunddal. Narkotikabruk blant ungdommen blir mer og mer vanlig, og det er stadig sterkere stoffer som prøves ut.

På fire måneder i år er det allerede opprettet ni saker mot 16-17-åringer. Ifølge Krogstad er trenden at flere bruker kokain og farlige kjemiske stoffer som GHB og MDMA. Alle som vil skjønnmale situasjonen bør ta innover seg den dystre rapporten fra en polititjenestemann som har vært tett på disse problemstillingene i årevis.

Først og fremst må foreldrene ta innover seg at dette også kan handle om deres datter eller sønn. Statistikken forteller at ungdom drikker mindre alkohol enn før. Det er lett å lukke øynene for det bildet Krogstad tegner. Når bruken av narkotika øker må foreldrene være mye mer årvåkne på dette, og ikke slå seg til ro med at de ikke ser sin sønn eller datter synlig alkoholpåvirket.

Ekteparet Mona og Arne Bratland fra Drammen mistet sin sønn etter at han prøvde MDMA. De holdt et foredrag under møtet i Brumunddal hvor de påpekte at det særlig i voksengenerasjonen er stor mangel på kunnskap om narkotika. Det bør være en påminnelse til oss alle. Voksne mennesker som omgås ungdom kan gjøre en forskjell, men da må vi ha kunnskap og våge å engasjere oss.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00