Hamar Arbeiderblads gjennomgang viser at seks av sju av restaurantene til Hai Hang går med underskudd. Man trenger ikke være økonom for å forstå at en slik drift ikke kan fortsette. Brumunddølen Hang har satset offensivt og bredt, med spisesteder både i Brumunddal, CC Stadion i Hamar, på østre torg og i Kulturhuset. Det kan se ut som det ikke er grunnlag for en så stor satsing.

Det er synd både for Hamars innbyggere og Hai Hang selv. Ikke minst fordi han har vært villig til å tøye grenser og våge å tilby noe annet enn det trygge og sikre, har Hai Hang høstet mye applaus. Han har alene gjennom årene endret våre spisevaner, og vi unner ham suksess. Men også han er nødt til å drive med overskudd for å lykkes.

Nå peker han på overetablering i Hamar som årsaken til de svake økonomiske resultatene. Det blir ikke flere mennesker på restaurantene selv om antall stoler øker. Det er en konklusjon det er delte meninger om, også hos andre i restaurantbransjen i Hamar.

Urbaniseringen av Hamar de siste årene har også medført en tydelig endring når det gjelder utelivet. Vi går mer ut og spiser, både lunsj og middag. Vi adopterer vaner fra andre, større byer fordi Hamar selv er i ferd med å bli mer by. Når tilbudet av ulike restauranter blir større, blir det også flere som finner et tilbud som passer for dem.

Eier av Victoria Hotell og Nagomi, Bobby Vold støtter ikke teorien om at det er en overetablering, men mener i stedet det er behov for større differensiering. Flere restauranter med et ulikt tilbud gagner alle. Dessuten fører nyetableringer til skjerpet konkurranse og høyere kvalitet. Også innehaveren av suksessen Pizzanini framhever betydningen av at det er mye å velge i. Han sier dessuten at kvalitet har blitt viktigere enn pris. Det er i seg selv et bevis på at Hamar har tatt et stort steg framover for å bli en virkelig by med urbane kvaliteter. Så må kanskje Hai Hang bli modigere til å velge bort.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00