I morgen er det oppvaskmøte hos miljøminister Vidar Helgesen (H). Partiene som sto bak Stortingets ulveforlik skal få en forklaring på hvorfor miljøministeren valgte å sette bestandsmålene til side, avlyse uttaket av ulv som rovviltnemndene hadde forberedt, og i stedet redusere uttaket av ulv kraftig.

Både fra Hedmark og Oppland er det organisert busstransport for folk som vil demonstrere mot regjeringens rovdyrpolitikk. Denne saken har skapt sterke følelser ute i distriktene. Det handler ikke bare om protest mot at statsråden avlyste Stortingets ulveforlik et drøyt halvår etter at det var inngått. Den underliggende kraften i opprøret skyldes også at distriktene har kommet til et punkt hvor avmakten overfor det politiske byråkratiet i Oslo føles for stor.

Det er Hedmark Høyre som har gått i spiss for opprøret mot Helgesen. Både stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen og listetopp Kristian Tonning Riise fra Stange har vært svært tydelige på at miljøministerens beslutning er uakseptabel. I et intervju med Østlendingen sier dessuten stortingsrepresentant Knut Storberget fra Hedmark Ap at også han er uenig i beslutningen om å avlyse uttaket av ulv, og at det er en prosess i gang innad i Ap for at ulveforliket skal bli stående.

Det er viktig at regjeringen håndterer ulvesaken med klokskap. Det må vises mer respekt for dem som rammes direkte av ulvesonen. Kravet om omstilling for å utvikle nye næringer har ikke vært fulgt opp av økonomiske kompensasjonsordninger fra statens side. Når størstedelen av befolkningen bor i byer, er det lett å lytte mest til dem som hegner om rovdyrene, men ikke berøres av dem.

Derfor tror vi regjeringen gjør klokt i å ta en ny gjennomgang av det ulveforliket et flertall på Stortinget faktisk har vedtatt. Det er et forlik som opprettholder ulvens plass i den norske faunaen, men som også setter grenser for hvor mange ulv vi skal ha. Ulovlig jakt og en enda skarpere konflikt kan lett bli resultatet hvis regjeringen kjører sitt eget løp.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00