Beiteslippet i Åsvang utsettes etter at det er observert ulv i området. Dette er hverdagen for mange sauebønder, samtidig som et flertall på Stortinget nå har samlet seg om en ny politikk for ulv i Norge. Få politiske saker er så betente. Ytterpartiene på begge sider har da også avstått fra forliket. Det er regjeringspartiene og KrF som sammen med Ap som utgjør flertallet.

Både i Høyre og Ap har fylkespartiene i ulvesonen krevd innsats fra sine respektive stortingsrepresentanter. På hedmarksbenken har særlig Høyres Gunnar A. Gundersen, men også Knut Storberget (Ap) brukt mye krefter internt på å påvirke egne partier.

Det vil nok bli hevdet at arbeidet har gitt magre resultater. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er særlig skeptisk til det nye bestandsmålet. Han ser heller ikke at det er gjennomslag for en ny ulvepolitikk.

Det siste er vi enig med ham i. Selv om den foreslåtte ulvesonen ble noe redusert, har vi fått et politisk forlik som betyr fortsatt skarpe fronter i de områdene hvor ulven skal ferdes. Virkelighetsopplevelsen hos dem som lever i ulvesonen er dramatisk annerledes enn i resten av samfunnet. Man kan spørre seg hvor demokratisk det er at et lite mindretall alene må bære konsekvensene av det som er rådende oppfatning i bysamfunnet.

Vi mener likevel at det nye ulveforliket har noen positive sider. For det første har vi omsider fått en viktig politisk debatt om ulvesonen. Det forrige rovdyrforliket bidro til at saken ikke kom til overflaten. Dessuten skal det nå utredes hva som er den egentlige genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge. Har Norge virkelig et ansvar for å opprettholde ulven som rovdyr? Dette er viktige spørsmål som vi nå vil få svar på.

Det kan derfor hende at ulveforliket er begynnelsen på en prosess, som kan gi grundigere svar på hva som er Norges forpliktelser for ulven og øke den politiske forståelsen for landbruket i ulvesonen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00