Ulven vender tilbake til Stortinget denne høsten. Riktignok ikke bokstavelig talt, men i form av at den blir sentrum for politisk debatt. Stortinget skal igjen utforme norsk rovdyrpolitikk. Det er gjerne ulv det handler om. Høyres stortingsrepresentant i Hedmark, Gunnar A. Gundersen tok i går i et debattinnlegg i Hamar Arbeiderblad til orde for å gjenskape tilliten mellom de politiske myndigheter, og de som berøres av dagens rovdyrpolitikk. Det tror vi er en god inngang på det som blir en viktig debatt.

Som Gunnar A. Gundersen skriver har vi gjennom rovdyrforliket valgt konfliktens vei. De områdene som er utpekt som ulvesoner i vårt land er nå så godt som fullstendig ubrukelige som beiteområder for sau. Riktignok erstatter staten beitedyr som drepes av rovdyr, og for enkelte bønder er utbetalingene store. Men slike erstatninger løser ikke det grunnleggende problemet. Vi kan etter noen år hvor vi har prioritert vårt ansvar for rovdyrene høyt, konstatere at det også har fortrengt hele næringer i noen områder.

Konsekvensen av dette er ikke bare at mange mennesker mister hele livsgrunnlaget sitt. Vi ser også at tilliten til politiske myndigheter utvannes og til dels forsvinner helt. Det tydeligste uttrykket så vi kanskje da Økokrim aksjonerte mot ulovlig ulvejakt i april i år og gjorde en rekke pågripelser. Vi tar sterkt avstand fra alle dem som mener at man må ta loven i egen hånd for å utrydde ulven. Men vi kan samtidig forstå fortvilelsen når både sauenæring og jaktnæring må vike for beskyttelsen av rovdyrene.

Som stortingsrepresentant Gundersen peker på har politikk og rovdyrforvaltning ingen troverdighet i områdene som regnes som rovdyrsoner. Det er tid for en rovdyrdebatt som bygger på fakta om hvilket ansvar Norge har for å opprettholde ulvebestanden. Høstens rovdyrdebatt må også ta innover seg de konsekvensene rovdyrpolitikken har hatt over tid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00