Oslo tingrett avsa en viktig dom rett før pinse. WWF Norge nådde ikke fram i forsøket på å få kjent vinterens ulvejakt ulovlig. Staten har med denne dommen fått fastslått at det er lov å skyte ulv i Norge så lenge ikke den skandinaviske ulvestammen er truet.

I dommen ligger det en viktig definisjon av hvordan ulvens evne overlevelse skal vurderes. Tingretten mener som staten at det må være antallet dyr i den skandinaviske stammen som viser levedyktigheten, all den tid ulven som kjent ikke forholder seg til de nasjonale grensene. Forskingsmiljøene har satt grensen ved 300 ulv i Sverige og 40 i Norge. Den skandinaviske stammen er langt større enn dette.

I tillegg viser ferske tall fra Rovdata at det var 10 ulvekull i Norge vinteren 2017. Bestanden øker altså til tross for at det ble skutt ulv i fjor, og vi er langt over Stortingets bestandsmål. Det viser at vedtatt rovdyrpolitikk sikrer ulvens eksistens i Norge.

Søksmålet som WWF anla mot staten er i realiteten et forsøk på å underminere det vedtatte ulveforliket. En demokratisk vedtatt rovdyrpolitikk blir forsøkt satt til siden ved bruk av rettssystemet. Vi synes det er uheldig at deler av miljøbevegelsen på denne måten både angriper Stortingets vedtak og i tillegg lukker øynene for fakta som viser at ulven slett ikke er truet av utrydding.

Nå vurderer WWF en mulig anke. Det kan hende regningen for en tapt rettssak på nær en halv million kroner gjør at WWF avstår. Det vil være å håpe hvis vi skal kunne få ro rundt Stortingets vedtatte bestandsmål.

Så regner vi med at miljøminister Ola Elvestuen (V) setter seg grundig inn i dommen. Som statens fremste politiker på dette feltet har han jo grunn til å være fornøyd med seieren? Det bør være langt vanskeligere for Elvestuen å si nei til jakt på ulv når vinteren kommer, med denne dommen på bordet. Så spørs det om den politiske viljen er til stede. Stortingets flertall har uansett fått et viktig argument å vise til hvis denne dommen blir rettskraftig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00