I over ett år har heisen ved varmebassenget på Finsalsenteret vært ødelagt. Uten den er det umulig for MS-syke Bodil Buraas, som bruker rullestol, å komme seg ut i bassenget. Dermed er det umulig for henne å delta i bassengtreningen, ledet av en fysioterapeut. Som en av Hamar Arbeiderblads lesere sier i kommentarfeltet under denne saken, som vi skrev om i går: «Hadde dette vært en restaurant som ikke hadde tilrettelagt for handikappede, ville den fått påbud og eventuelt stengt».

Det finnes regler for universell utforming, som også kommunene må forholde seg til. Produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte. Prinsippene om universell utforming er en nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Det må også Hamar kommune forholde seg til. I den sammenhengen er selvfølgelig 100.000 kroner for reparasjon av en heis for rullestolbrukere en bagatell. At heisen har vært ubrukelig i ett år – og man fortsatt sier at reparasjon ikke står øverst på lista over prioriterte investeringer for 2016-budsjettet – er ikke holdbart.

Gjennom at kommunene er plan- og bygningsmyndighet har de et hovedansvar for å gjøre Norge til et universelt utformet samfunn. Om det betyr at det må inngås alternative løsninger i form av spleiselag mellom kommune og sponsorer eller gavemidler, ja, så bør det vurderes.

Buraas benyttet seg av treningen i bassenget på Finsalsenteret to ganger i uken inntil i fjor høst, da den ødelagte heisen satte en stopper for aktiviteten. Etter det, opplever hun å være avskåret fra både trening og det sosiale samværet med andre som følger med. Mange mennesker med fysiske handikap eller sykdommer vil ha stort utbytte av fysikalsk trening, både for funksjonsnivå og for det mentale i å være i bevegelse. Jo lenger Hamar kommune utsetter vedlikehold og reparasjoner, desto dyrere blir det. Ikke bare i materielle utgifter, men også i form av menneskelige kostnader på lengre sikt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00