Saken har vært til utredning etter at regjeringen la fram et nytt forslag til våpeninstruks for politiet. Forslaget åpner for at politiet i enkelte distrikter kan bære våpen hele tiden, uavhengig av hva slags oppdrag man er på. Dessuten ønsker regjeringen at myndigheten til å avgjøre hvem som skal bevæpnes, flyttes fra Justisdepartementet til Politidirektoratet.

For å ta det siste først: Vi synes det er viktig at det er Justisdepartementet som treffer slike avgjørelser. Bevæpning av norsk politi er et politisk spørsmål, som blant annet handler om hva slags virkemidler som skal brukes for å stanse kriminalitet. Å gjøre dette til en administrativ sak tror vi er å redusere betydningen av generell bevæpning.Det er bevæpning av politiet som er det store stridstemaet i forslaget til ny våpeninstruks. Motstanden er sterk i en rekke politiinstanser. Vi har selvsagt registrert at Politiets Fellesforbund krever generell bevæpning av hensyn til politifolks sikkerhet. Vi skal på ingen måte bagatellisere opplevelsen til den vanlige polititjenestemann. Det er de som står der ute hver dag, og skal møte kriminelle som i økende grad bruker våpen.Vi tror likevel ikke generell bevæpning bedrer sikkerheten slik politiet ønsker. Som det påpekes fra blant annet politilederne skjer skadene oftest der det er væpnede politiaksjoner. Det er et særegent trekk i Norge at vi ikke har generell bevæpning. Det er samtidig et faktum at vi opplever langt færre skyteepisoder enn for eksempel Sverige. Bevæpningen av politiet kan nok ikke alene forklare dette, men vi tror det har betydning at det ikke er politiet som skalerer opp bruken av vold.Uansett mener vi det må være den samme våpeninstruksen som gjelder over hele landet. Åpner vi først for generell bevæpning av politiet er det ingen veg tilbake. Det bør være svært tungtveiende grunner for å endre våpeninstruksen. Fortsatt tror vi den generelle våpenbruken i samfunnet blir mindre hvis politiet ikke er bevæpnet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00