Ringsaker kommunes oversikt over lønnsnivået blant egne ledere er forstemmende lesning. 32 kvinnelige ledere hadde ved årsskiftet en snittlønn på 694.537 kroner, mens lønna for 25 mannlige ledere i gjennomsnitt lå på 795.112 kroner. Vi snakker altså om hele 100.000 kroner i forskjell. Også hvis man holder rådmann Jørn Strand og hans ledergruppe på fem menn og tre kvinner utenom, viser tallene at kvinnelige ledere tjener drøyt 62.000 kroner mindre i året enn sine mannlige kolleger. Og vi understreker at vi sammenligner like stillinger, som for eksempel rektorer, folk som gjør den samme jobben.

En slik forskjellsbehandling kan ingen norsk kommune være bekjent av, heller ikke Ringsaker, med Anita Ihle Steen som tydelig, kvinnelig ordfører.

Reaksjonene på HAs oppslag lørdag har heller ikke latt vente på seg. I sosiale medier sukker noen oppgitt at «Vi lever i 2017 ... lik lønn for likt arbeid» og «Da har dronning Sonja rett når hun sier det er langt igjen til likestilling», mens andre kaller det både «skammelig» og «kvalmt».

Og det er i alle fall overraskende at man kan avdekke slike ulikheter i våre dager, blant offentlig ansatte. Med så mange likestillingsdebatter bak oss, med så stor oppmerksomhet nettopp om likelønn som et grunnleggende prinsipp, er det merkelig at vi likevel ser dette gapet i praksis. Vi mistenker i og for seg heller ikke Ringsaker kommune for bevisst å forfordele kvinner og verdsette menns arbeidsinnsats høyere. Tvert imot er det heller «bevisstløsheten» man må til livs. Det er et aktivt lederansvar å sørge for at ansatte får lik lønn for likt arbeid, uavhengig av hvor god hver enkelt arbeidstaker er til å forhandle eller framheve seg selv. Vi er ikke imot eventuelle personlige tillegg eller andre måter å differensiere egnethet eller innsats, men lønnsprinsippene må være de samme uansett kjønn.

Vi støtter hovedtillitsvalgt Thore Johan Nærbøe i Utdanningsforbundet Ringsaker når han krever at lønnsgapet mellom kvinner og menn blir utjevnet. En slik likestillingsbakevje må kommunen snarest komme seg ut av.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00