Over lengre tid har Hamar kommune dumpet døde dyr i en dam, uten å følge forskriftene for behandling av påkjørte rådyr og annet såkalt fallvilt. Det er en skandale.

Kun titalls meter fra elva Lageråa, ikke langt fra bolighus og turområder lå de råtnende, illeluktende dyreskrottene åpent i dagen – helt til kommunen kastet seg rundt og tok grep da HA kontaktet den lokale viltnemnda fredag. Da ble kadaverdammen med de døde dyrene raskt fylt igjen med gravemaskin. Men de såkalte kadaverkassene med døde griser står der fortsatt.

Både fallvilt og døde husdyr er selvfølgelig spesialavfall og skal behandles deretter; de skal destrueres på godkjente anlegg. Dette er regulert i matloven. «Dette er nok ikke standard prosedyre», innrømmer viltnemndas leder, Ove Magne Dufseth. En typisk understatement, etter vår mening.

Fallviltgruppa i Hamar kommune reiser rundt og plukker opp ihjelkjørte dyr langs vegene, når de får melding om påkjørsler. Minst ti rådyr er dumpet i dammen, attpåtil kun meter fra Norsvins anlegg i Øvre Vang. Det er vanskelig å se hvorfor nemnda har operert med en slik «cowboypraksis», all den tid kommunen faktisk betaler for å kvitte seg med fallvilt og det umulig kan være noe å tjene på dette. Er det bare fordi det er enklere å dumpe dyr i skogen enn å ta turen om Norsk Protein til destruksjon og måtte fylle ut de korrekte skjemaene? I så fall uakseptabel latskap og lettvint omgang med regelverket.

Vi er bekymret for at den illeluktende massen fra døde dyr kan sige ut og forurense Lageråa. Dette er en sak for politiet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00