Hvor mange flyktninger skal vi ta imot? Hvor skal vi plassere dem? Hvordan skal vi klare å bosette dem? Dette spørsmålet stiller ordførere seg over hele Norge akkurat nå. De ser også på sine budsjetter, og vet at det krever ressurser å drive bosetting og språkopplæring. Det siste tallet for hvor mange flyktninger Norge skal ta imot var i august fastsatt til 14.000. Alle vet nå at det vil bli langt flere.

Tynset i Hedmark har valgt en annen vei enn mange andre kommuner. I forrige uke vedtok et enstemmig kommunestyre at kommunen skal øke antallet flyktninger fra 20 til 32. Ifølge Aftenposten blir det med familiegjenforeninger 55 nye flyktninger i Tynset.

Men der mange ordførere betrakter flyktningstrømmen som et problem, har Tynset valgt å fokusere på at dette er en unik mulighet til å øke folketallet. I fjor fikk Tynset ifølge Aftenposten en befolkningsvekst på 13 innbyggere. 5562 innbyggere i kommunen betyr at folketallet må økes hvis kommunen skal overleve på lengre sikt.

Nettopp dette er den aller viktigste saken for mange små kommuner i Hedmark. Uansett ordførerens poltiske farge er økning av folketallet nøtta som må knekkes. Utviklingen går bare en vei. Innvandringen er kommet for å bli. Da er det kanskje like greit å ønske den velkommen, framfor å betrakte den som et problem? I så fall må målet være å sørge for at de nye innbyggerne vil bosette seg i kommunen permanent. Flyktningene kan bli det kommunen drømmer om, en ny innbygger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00