Ledelsen i TV2 har satt i gang en storstilt jakt for å finne ut hvem som lekker informasjon om selskapets økonomi. Sjefredaktør Olav T. Sandnes var åpenbart lite fornøyd med at Dagens Næringsliv (DN) i januar i år kunne fortelle at TV2 styrer mot et historisk underskudd. Oppslaget bygget på en intern rapport som viste at kostnadene i TV2 økte kraftig.

Sjefredaktør Sandnes gjennomførte ifølge DN en gransking av alle ansatte som har hatt tilgang til rapporten, i håp om å finne ut hvem som var kilden til oppslaget. Blant annet fikk ansatte fra it-avdelingen i oppgave å lete etter elektroniske spor for å avdekke en mulig lekkasje. Sandnes begrunner undersøkelsene med at han som TV2-sjef må ivareta konkurransesensitiv informasjon på en forsvarlig måte.

TV2-ledelsen fant ingen utro tjener. Men granskingen reiser etter vårt syn likevel ubehagelige spørsmål for TV-kanalen. Kildevernet er et av de aller viktigste prinsippene for en fri presse. I Vær varsom-plakaten (VVP) heter det at kildevernet er « ... et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon».

Journalister er helt avhengige av kilder som er villige til å utlevere informasjon, som ikke er ment for offentligheten. Utallige nyhetsoppslag bygger på at media gjennom sine kilder kan presentere informasjon som gir publikum innsikt man ellers ikke ville hatt. For eksempel om den økonomiske situasjonen i TV2.

Derfor synes vi det er alvorlig når TV2 selv starter en kildejakt. Hvordan skal TV-kanalen kunne argumentere for kildevernet, hvis andre aktører i samfunnet leter etter TV2-journalistenes kilder? Når pressen ønsker et sterkt kildevern, hvordan tar det seg da ut at et så stort medieselskap som TV2 undergraver det? Respekten for kildevernet er akkurat så viktig som det er beskrevet i Vær varsom-plakaten. Det bør noen forklare sjefredaktøren i TV2.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00