For å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken, framhever TØI en kombinasjon av midtfelt, streknings-ATV (fartsmåling over lengre distanser), bedre vegbelysning og utbedring av terrenget ved siden av vegen som det aller beste. Fire felt og en fartsgrense på 100 - muligens 110, hvis Frp får det som de ønsker - føles trygt, men fraskriver ikke sjåførene ansvaret for kjøringen.

Likevel, med lovnad fra regjeringen om at videre utbygging av E6 nordover fra Kolomoen kan starte i 2017, var det naturlig nok flere som slapp jubelen løs i går. Svært mange av våre lokale bedrifter er avhengig av tungtransport til og fra vårt distrikt, og for dem kan betydningen av ny, firefelts E6 gjennom Innlandet neppe overvurderes. Det handler om å komme raskt fra a til å, og i beste fall bidrar det til at Hedmarken blir et mer attraktivt område for nyetablering av for eksempel arealkrevende handel, større bedrifters hovedkontorer og -lagre. Med de arbeidsplassene det medfører.

Effektiv transport for næringslivet er én side av saken. Et annet perspektiv er turistnæringen og privatbilismen, som vil oppleve E6 og forhåpentligvis Hedmarken som et bedre valg når firefelts E6 med fysisk midtdeler blir tryggere å ferdes på enn to felt. Med den vinklingen gjelder det for Innlandet å se hvilke muligheter vi kan framheve og markedsføre også rett ved siden av E6. Hvilke etableringer bør man satse på ved avkjøringene fra E6, for å gjøre det attraktivt for turister og veifarende å stoppe - ikke bare kjøre så fort som mulig forbi?

Hovedferdselsåren utbedres helt nødvendig, men både Jernbaneverket og NSB påpekte i går at så lenge etterslepet på vedlikehold av jernbanen stadig er uoverkommelig stort, er malurten i begeret at tungtransporten som skulle gått på bane fortsetter å øke på E6. Den utviklingen må regjeringen ta på alvor.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00