Medlemsmøtet i Hamar Arbeiderparti avviste bruk av partipisk når kommunestyret stemmer over jernbanesaken. Dermed kommer ikke tidligere ordfører Morten Aspeli til å bli tvunget til å stemme for Korridor vest med kulvert, i stedet for Korridor øst. Vi synes det er et meningsløst forslag å binde representantene i en sak som denne.

For det første har ikke Hamar Ap forpliktet seg i partiprogrammet man gikk til valg på. For det andre er dette en sak som overhodet ikke følger ideologiske skillelinjer. Det er en lang rekke ulike motiver som preger jernbanedebatten, ikke minst kampen for eget boområde og eget hus. Derfor er jernbanesaken en godt eksempel på en sak hvor ingen partier bør binde sine representanter.

Leder i Hamar Arbeidersamfund, Leiv Myrvang kritiserer Morten Aspeli for å «snu kappa etter vinden», og stemme for Korridor øst fordi dette alternativet ser ut til å få flertall. Etter vårt syn er en slik kritikk grunnløs, og den føyer seg inn i rekken av svært mange kommentarer i debatten som preges av nedrakking av enkeltpersoner. Vi tror det utelukkende er positivt at det er forskjellige syn på korridorvalg i et så stort parti som Hamar Ap.

Derimot synes vi det er grunn til å kritisere Aspeli for å ha inntatt en for passiv holdning i sine år som ordfører og frontfigur i Hamar Ap. Aspeli hadde muligheten til å gjøre sitt parti til et politisk verksted i jernbanesaken. Det fordrer engasjement, takhøyde og at man henter inn folk med ulike synspunkter og kompetanse. I stedet fikk vi et lukket jernbaneutvalg og taushet. Aspeli brukte ikke noen av de arenaene hvor debatten foregikk.

I Hamar Arbeiderblad fredag advarer den politiske ledelsen i Hamar Ap i et debattinnlegg mot skremselsbilder i debatten, problematiserer utfordringene ved kulverten og vektlegger betydningen av klima og sentrumsnærhet. Dette er viktige argumenter som jernbanedebatten definitivt trenger. De kommer bare så altfor sent.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00