Så mange som 137.000 arbeidstakere utsettes for vold eller trusler på jobben minst en gang i måneden, viser nye tall som er lagt fram om arbeidssituasjonen for norske ansatte. Totalt rammes mellom 5 og 6 prosent av arbeidsstyrken årlig. Og det er kanskje ikke de bransjene en aller først tenker på som er de mest utsatte.

Mange gjetter nok på at politi og parkeringsvakter er utsatte arbeidsplasser. Det er helt riktig. Færre vet at helse- og sosialsektoren er alvorlig belastet med vold og trusler. Det samme gjelder lærere og folk som jobber i transportnæringen, som sjåfører for buss og taxi og T-bane- og trikkeførere. Og en rapport som ble lagt fram for snart et år siden viser at seks av ti Nav-ansatte er blitt utsatt for vold eller trusler det siste året. Saken fra Asker for noen dager siden, der en ansatt ved en institusjon ble drept, setter nytt fokus på dette omfattende problemet.

I tillegg til helse- og sosialsektoren, offentlig sektor, undervisning og transport er også hotell- og restaurantnæringen blant de fem mest utsatte bransjene. Det er dobbelt så mange kvinner som menn rapporterer om vold og trusler på jobb, antakelig fordi flere kvinner jobber i de mest utsatte bransjene.

LO-forbundet Fellesorganisasjonen har i flere år engasjert seg i dette betydelige arbeidsmiljøproblemet. Det er heldigvis langt mellom at episoder får så alvorlig utfall som eksemplet fra Asker. Men de psykiske senskadene fører ofte til sykdom og uførhet for dem som er blitt rammet. Forbundet har pekt på nødvendigheten av å innskjerpe Arbeidsmiljøloven på dette området, slik at det i langt større grad skal bli et lederansvar å forebygge trusler og vold mot ansatte.

Da Nav-rapporten ble lagt fram for snart ett år siden krevde forbundsleder Mimmi Kvisvik rask handling. Bevisene for at kravet nå må innfris er dessverre overveldende.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00